Groepstherapie

Het meest persoonlijke is het meest universele. (Carl Rogers)

Waarom groepstherapie?

Groepsleden zijn vaak verrast wanneer ze na een aantal sessies de meerwaarde ontdekken van een therapiegroep.

De leden van je groep worden niet betaald voor deelname aan je therapie. Je blootstellen aan hun eerlijke steun en feedback is dus zoals je blootstellen aan de mensen in je eigen omgeving - maar dan veiliger! De groepsleden hebben zich immers formeel geëngageerd om niets over jou te delen met anderen en als groepstherapeut helpen we om de veiligheid van elk groepslid te bewaken. Zo creëer je samen een steunende oefenruimte voor herstel en verdieping van je innerlijke en sociale leven. Je ontdekt zelf hoe mensen je in contact ervaren en je kan alternatieven uitproberen als je dat wil. Met het geleerde kan je meestal onmiddellijk aan de slag in je eigen omgeving, thuis, bij je vrienden, of op het werk.

Afhankelijk van het groepsthema zal je lotgenoten ontmoeten in de groep. Zij begrijpen je vaak sneller en beter. Omgekeerd zijn de vragen en verhalen van je lotgenoten soms als een spiegel waarin je jezelf herkent. Door lotgenoten te ontmoeten ga je begrijpen dat je ervaringen uniek zijn, maar ook heel menselijk en meer begrijpelijk voor anderen dan je dacht.

Je kan groepstherapie afzonderlijk volgen maar je kan het ook gericht inzetten als aanvulling op een individuele behandeling. Als je dit overweegt, spreek er dan over met je therapeut.

Informatie voor verwijzers

Voorwaarden voor deelname

  • Je bent 18 jaar of ouder.

  • Je maakt vooraf een individuele afspraak met de therapeut.

  • Je weet bij wie je terecht kan op moeilijke momenten (familie, vrienden, een hulpverlener), of je kent manieren om jezelf op te vangen.

  • Je ondertekent een verklaring dat je de identiteit en de inbreng van de andere deelnemers geheim houdt.

Werkwijze

Elke groep bestaat uit vijf tot zeven deelnemers onder begeleiding van twee therapeuten. Er zijn twee types reeksen:

  • Intensief traject: twee dagen met telkens vier sessies van 1,5u - in Leuven of via beeldbellen. Intensief werk kan sneller tot verdieping leiden.

  • Gespreid traject: Zes tweewekelijkse avondsessies van 2u (pauze inbegrepen), via beeldbellen. Dit is voor veel mensen makkelijker in te plannen en geeft meer verwerkingstijd. Vaak rapporteren deelnemers dat ze tussendoor al aan de slag gaan met de verworven inzichten en vaardigheden.

Om goed voorbereid aan de therapie te beginnen, en om helemaal zeker te zijn dat dit de juiste formule is voor jou, maken we vooraf een individuele afspraak (inbegrepen in de kostprijs). Het voorbereidende gesprek kan uitsluitend online.

Inschrijving en kosten

  • Na een voorbereidend gesprek kan je beslissen om in te schrijven.

  • Pas wanneer er voldoende inschrijvingen zijn, betaal je voor deelname.

  • Eén reeks kost €300 (voorbereidend gesprek inbegrepen).

Samen/spannen

Een feest. Een vergadering. Een afspraak. Een date. Een nieuwe school/job. Vind je sociaal contact soms erg spannend? Ook in groepstherapie zal je iets van die spanning ervaren, maar de therapeut helpt je om deze binnen de perken te houden. Je oefent om contact te maken met anderen met minder spanning, maar zonder de spanning helemaal opzij te duwen. Je ontdekt hoe dit kan leiden tot een fijner en (h)echter contact.

Nieuwe trajecten worden ingepland in het voorjaar.

Waarom, werkwijze, voorwaarden

Corona voorbij

De pandemie heeft bij ons allen sporen nagelaten. Nu de maatregelen hopelijk voor langere tijd versoepelen, verkeren we in een overgangsperiode. Ben je contact kwijt met je vrienden of familie? Ben je jezelf kwijt geraakt? Of heb je jezelf opnieuw gevonden en wil je anders gaan leven dan voor de pandemie? Verken je noden in deze overgang en onderzoek hoe je daarbij in contact wil treden met anderen.

Een nieuw traject wordt ingepland in het voorjaar.

Waarom, werkwijze, voorwaarden

Liever/lijf

Je lijf. Je vindt het mooi of lelijk maar je kan het niet kiezen. Je wordt er mee geboren en je gaat er ook mee dood. Het geeft je kracht en plezier, maar het doet ook pijn en sputtert soms tegen. Het is het meest intieme en het meest publieke tegelijk.

Voel jij je erg ontevreden over je lichaam? Kan je moeilijk een fijn gevoel ervaren in je lichaam, zelfs wanneer je rustig bent? In deze groep exploreren we aan de hand van oefeningen hoe het is om op een rustige en positieve manier één te zijn met je lijf. Door deze ervaringen te delen in de groep krijgt je lijf een nieuwe betekenis.

Nieuwe trajecten worden ingepland in het voorjaar.

Waarom, werkwijze, voorwaarden

Mijn kind is ziek ... en ik?

Elke ouder wil dat zijn/haar kind gezond geboren wordt en gezond opgroeit. Wat als dat niet lukt? Wat als je kind ernstig ziek wordt, lichamelijk of mentaal, en een lijdensweg begint? Gevoelens van angst, onmacht, falen, teleurstelling, rouw wisselen elkaar af. Misschien brengen ze ook pijn naar boven uit je eigen verleden. En misschien sta je onder druk om je eigen leven om te gooien. Voelt je kind zich nog welkom op deze wereld? En wat met het kind in jezelf? Gun jezelf de ruimte om te bestaan met hulp van lotgenoten.

Nieuwe trajecten worden ingepland in het voorjaar.

Waarom, werkwijze, voorwaarden

Informatie voor verwijzers

Kortdurende groepstherapie kan een waardevolle aanvulling zijn op de behandeling van uw cliënt of systeem. In de sessies wordt maximaal ingezet op de beleving van de deelnemers en het mentaliseren van hun interactionele patronen en processen. De interactionele, existentiële en/of lichaamsgerichte thema's werden gekozen om de drempel tot deelname te verlagen en de verbindende mogelijkheden van de groep te verhogen.

In het voorbereidend gesprek wordt de kandidaat geholpen om de individuele noden, kansen en taken te mentaliseren en ze doorheen de behandeling te bewaken. Voor sommige cliënten kan het nodig zijn dat je hen daarop voorbereidt of hen nadien helpt om de inzichten verder te verdiepen. Deelnemers worden ook tussen de sessies door op weg geholpen om te reflecteren over hun proces en dat van de groep, aan de hand van vragenlijsten op het QIT online platform.

Indien je aarzelt over een verwijzing, of je wenst meer informatie, neem gerust contact. Je kan me elke werkdag in de voormiddag bellen op 0498 412 858 (ik bel je dan terug), of mail me op praktijk@mathiasdekeyser.be.